Teheccüd Namazında Okunan Sûreler

Aslına bakarsanız dostlar bir Müslümanın her gün belli sureleri okuması doğru değildir ancak namaz kılan kişi işinin çok olmasından dolayı bunu yapıyorsa o zaman buradaki kerahet’ te kalkmış olacaktır. Ancak şu namazda şu sureleri bu namazda bu surelerin okunması vaciptir diyerek bir düşünceye sahip olan kimsenin de hergün aynı sureyi okuması mekruh olarak gösterilmiştir. Bunun nedenine gelecek olursak bu şekilde bir vücub, bir rivayet ve de icrihad yoluyla bizlere sabit olunmamıştır.(Et-Tahavî - El-İsbicabi / Alaaddin Ali.)

O zaman şunu söylemek daha yerinde olacaktır. Her gün başka sure ve de başka ayetler okumak daha uygun olacaktır. Ancak bu şekilde sünnetin ruhuyla hareket etmiş oluruz. Özellikle de şu an imamlık yapan kardeşlerimizin bu konuya dikkat etmesi gereklidir. Aksi durumda ise o imamın arkasnda namaz kılan ve de gerçek anlamda fıkıh bilgisinden uzak olan kişiler şu namazda şu duaların okunması bu namazda bu duaların okunması vacib şeklinde düşüneceklerdir. Bunu namazlarda okunacak sureler şeklinde ele alacak olursak Sabah farzının her iki rekâtında Fâtiha'dan başka 40–50 âyet uzunluğunda birer sûre okumak uygun olur. Öğle namazı da ise buna biraz daha yakın bir ölçüde Yatsı farzının her iki rekâtında Fâtiha'dan başka yirmişer âyet uzunluğunda bir sûre ya da doğrudan doğruya yirmi âyet okumak uygun olur. Akşam namazında ise her iki rekâtta de Fâtiha'dan başka kısa birer sûre okunur. Sünnet ya da müstehab olan budur. (El-Muhit / Serahsî.)

Vitir Namazındaki Kıraate Gelecek olursak yukarıda belirtmiş olduğumuz sahih rivayetten ötürü Peygamber (S.A.S) Efendimizin bazen “sebbih isme rabbike” “kul ya eyyühe'l kafirûn” ve “kul hu-va'l-lahu ehad” sûrelerini, bazen de başka sûre ve âyetleri okuduğu anlaşılmaktadır.

Eğer ki biz sürekli olarak namazlarımızda aynı sureleri okuyacak olursak kur’an-ı kerim’ in diğer sure ve ayetlerinin de namazlarda terk etmiş oluruz ki bu da hiç uygun olmayacaktır. O zaman şu şekilde tamamlamış olabilir müstehab olarak belirtilmiş bir ölçüde kıraate devam etmek en doğru olanıdır. Fazla okuduğumuz sure yalnız başımıza bizim için iyi olacaksa cemaatle okunduğu zaman rekatın uzunluğu dolayısıyla cemaatte bazı kişilere sıkıntı yaratabilecektir. Aynı zamanda cemaati de sıkmak iyi bir şey değildir.

GECE KALKINCA NELER YAPABİLİRİZ?

  • Güzel bir abdest alıp, 2-4 veya 6 rekât teheccüd namazı kılarız
  • Teheccüd duasını okuruz.
  • İsm-i Azam duasını okuruz.
  • Esmaü’l-Hüsna’yı okuruz.
  • Yasin, Tebareke ve Fetih gibi sûreleri okuruz.
  • Bir müddet tesbih çekeriz,
  • Sabah namazı vaktine kadar ibadet ederiz.

BİR DUA OKUNUŞU:
Allahümme Rabbena lekel hamd ente kayyimüssemavati velard ve men fihinne velekel hamd, leke mülküssemavati velardi vemen fihinne velekel hamd ente nurussemavati velardi vemen fihinne velekel hamd entel hakku veva’dükel hakku velikaüke hakkkun ve kavlüke hakkun velcennetü hakkun vennaru hakkun ve Muhammedün hakkun vessaatü hakkun Allahümme leke eslemtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü ve ileyke enebtü vebike hasamtü veileyke hakemtü fağfirli makaddemtü vema ahhartü vema esrertü vema alentü entel mukaddimü ve entel muahhirü lailahe illa ente

Anlamı:
Allah’ım, sana hamd olsun. Yeri, göğü ve buralarda bulunanları ayakta tutan sensin. Yerin, göğün ve bunlardakilerin mülkü sana aitttir. Hamd sanadır. Sen yerin, göğün ve bu ikisinde yaşayanların nurusun. Hamd sana aittir. Sen haksın, va’din haktır, sana kavuşmak haktır, sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Allah’ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana döndüm, senin uğruna mücadele ettim, senin hakemliğine razı oldum. Önceden yaptıklarımı ve sonradan yapaacaklarımı, gizlediklerimi ve açıkladıklarımı bağışla. Sen en öncesin, sen en sonrasın. Senden başka ilah yoktur. Bazı rivayette: Ancak güç ve kuvvet sahibi sensin, ilavesi vardır. Buhari, Cuma, 1120; Müslim, Salatül Müsafirin, 769.

Hoca
Makaleler